Regulamin

Regulamin

1. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy kidy-hurt.iai-shop.com jest przeznaczony dla klientów biznesowych i obsługuje wyłącznie klientów z przyznanym statusem Hurtownika. Sklep internetowy zwany będzie dalej "Sklepem B2B".

2. Właścicielem Sklepu B2B (dalej: „Sprzedający”) jest: VERCO S.A. z siedzibą przy Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U, 01-015 Warszawa,, NIP 5213407550, REGON 140706830

3. Magazyn Sprzedającego oraz jego biuro znajdują się pod adresem: Magazyn VERCO ul. Poleczki 21; 02-822 Warszawa

4. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie B2B.

5. Złożenie zamówienia w Sklepie B2B jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

6. Oferta Sklepu B2B nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

7. Sklep B2B może odstąpić od realizacji całości lub części zamówienia bez podawania przyczyny, lecz po wcześniejszym poinformowaniu o tym kupującego.

8. Sklep B2B jest przeznaczony do dokonywania zakupów hurtowych, do dalszej odsprzedaży.

9. Klientem Sklepu B2B może być jedynie firma posiadająca numer NIP.

10. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu B2B.

2. Oferta

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie B2B w momencie składania zamówienia.

2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta.

3. Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu B2B były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone zdjęcia i opis mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów np. kolorami.

4. Ceny podawane w Sklepie B2B mogą ulec zmianie.

5. Promocje i rabaty nie łączą się, co oznacza, że w przypadku oferty specjalnej klient może skorzystać z jednej usługi promocyjnej (rabat klienta albo promocja w Sklepie B2B).

3. Zamówienia i realizacja

1. Sklep B2B dołoży wszelkich starań, aby wysyłki zamówień złożonych do godziny 12.00 w dni robocze były realizowane tego samego dnia roboczego, jednak uzależnione to będzie od możliwości obsługi magazynu. Zamówienia złożone po 12.00 w dni robocze wysyłane będą kolejnego dnia roboczego lub w najbliższym możliwym, wskazanym przez Sklep B2B terminie.

2. Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z regulaminem firmy przewozowej.

3. Planowane terminy dostaw to 1 dzień roboczy od momentu nadania paczki. Sklep B2B nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego terminu przez przewoźnika.

4. Zamówienia mogą być odbierane osobiście z magazynu po uprzednim umówieniu takiego odbioru telefonicznie lub e-mailowo z obsługą Sklepu B2B w ustalonym ze Sklepem B2B terminie.

5. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówień w Sklepie jest rejestracja w panelu hurtowym pod adresem kidy-hurt.iai-shop.com i uzyskanie statusu Hurtownika.

6. Składanie zamówień w panelu hurtowym powoduje generowanie automatycznych wiadomości e-mail przesyłanych do Klienta.

4. Formy płatności

1. Możliwe są następujące formy płatności:

- przelewem na rachunek bankowy

- przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności

2. Sklep nie realizuje przesyłek za pobraniem.

5. Reklamacje i zwroty

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu B2B względem Hurtownika, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacja może zostać złożona:

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kidy_wholesale@verco.com.pl

- pisemnie na adres biura Sklepu: Magazyn VERCO ul. Poleczki 21; 02-822 Warszawa

3. Zaleca się podanie przez Hurtownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi powyższe mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Zaleca się składanie reklamacji w formie wskazanej przez Sklep B2B

5. Wszystkie sprzedawane w Sklepie B2B towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera.

6. Sklep B2B nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.

7. Reklamacje posprzedażowe (zakupiony przez Hurtownika towar został odsprzedany i trafił do konsumenta) kierowane mogą być do Sklepu B2B wyłącznie za pośrednictwem Hurtownika, który dokonał zakupu. Reklamacja posprzedażowa musi opierać się o aktualną formę przyjmowania reklamacji posprzedażowych.

8. Reklamacje przedsprzedażowe (po dostawie towarów ze Sklepu B2B do Hurtownika) przyjmowane będą wyłącznie w okresie do 72h od momentu przyjęcia towarów przez Hurtownika. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Hurtownikowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, wymiany na nowy egzemplarz pozbawiony wad, bądź zwrotu pieniędzy.

9. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera.

10. Hurtownik ustali ze Sklepem B2B sposób i koszt transportu reklamacji do Magazyn VERCO ul. Poleczki 21; 02-822 Warszawa

11. Reklamacje przedsprzedażowe i posprzedażowe dostarczane są do Magazyn VERCO ul.Poleczki 21; 02-822 Warszawa

na koszt Hurtownika. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji VERCO S.A zwraca koszt dostawy, ale w wysokości obliczonej o średnie wartości usługi transportowej zastosowanej do odesłania reklamacji.

12. VERCO S.A. nie przyjmuje reklamacji które mogą wynikać z rozbieżności spowodowanych np. różnymi ustawieniami monitorów (różnica w kolorach i nasyceniu barw).

13. Zwroty nie są przyjmowane.

14. Wszelkie braki i niezgodności towaru z fakturą należy zgłaszać w ciągu 72h od otrzymania przesyłki z VERCO S,A. Po tym terminie reklamacje dotyczące zgodności faktury z otrzymanym towarem nie będą uwzględniane.

15. Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres biura Magazyn VERCO ul.Poleczki 21; 02-822 Warszawa

6. Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych od Państwa przez Verco S.A.

Administratorem danych osobowych jest Verco S.A. z siedzibą w Warszawie, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U 01-015, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000267128, kapitał zakładowy 1.111.000,00zł, NIP: 521-340-75-50, REGON: 140706830.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” oraz obowiązującymi przepisami prawnymi a w szczególności z ustawią z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawą z dnia 16 lipca 2004 r Prawo telekomunikacyjne.

SKLEP B2B

Dane osobowe w Sklepie B2B przetwarzane są w celu realizacji i wykonania zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie Sklepu B2B.

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe Państwa dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności, informacje na temat zamówień.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji za pomocą formularza kontaktowego wykorzystywane są wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania.

NEWSLETTER

Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep B2B informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail.. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez klikniecie rezygnuję w stopce wiadomości e-mail lub na stronie internetowej.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?

Prawo dostępu do danych oraz prawo do kopii

W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przechowujemy oraz otrzymania kopii tych danych. Aby to zrobić, prosimy o kontakt z nami.

Prawo do przenoszenia

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, maja Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych

Mają Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli mają Państwo konto w sklepie, można edytować swoje dane osobowe.

Prawo do usunięcia danych

Maja Państwo prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem następujących sytuacji: kiedy jest niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta, zamówienie ma nieuregulowana płatność. Zachowamy również Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Mają państwo prawo wniesienia sprzeciwu gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Prawo do ograniczenia

Maja prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych np. jeśli zgłoszą Państwo, że dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe w niewłaściwy sposób, maja Państwo prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

JAK MOŻNA KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Aby się z nimi skontaktować w powyższych kwestiach, napisz na adres daneosobowe@verco.com.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres: daneosobowe@verco.com.pl

Wyżej wymienione prawa mogą Państwo realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem droga elektroniczną, listową, telefoniczną.

BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń w celu ochrony Państwa danych.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH

Państwa dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane, mogą to być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces realizacji zakupu w tym m.in. operatorzy płatności elektronicznych, podmiot świadczący usługi księgowe, podmioty obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, kurierzy, Poczta Polska itd.

LINKI DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Witryna mogą zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

7. Pozostałe informacje

1. Prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczanych na stronie Sklepu B2B należą do VERCO S.A.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. VERCO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od VERCO S.A.)

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Hurtownika.

5. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Hurtownikowi wraz z zamówionymi artykułami.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel